Onze DienstenInspectie & Conditiemeting

Wat is uw eigen kwaliteit van onderhoud?
Kwaliteit is weten waar u staat op elk gewenst moment. Om inzicht in één voor meerdere installaties of bouwdelen te krijgen voeren wij voor u een conditiemeting uit op elementenniveau en stellen een meerjaren- onderhoudsplanning op. U krijgt daarmee inzicht in de conditie waarin het element verkeert, de onderhoudstoestand en de te verwachten kosten in de komende jaren.

Condititemeting
De conditiemeting omvat het volgende: 

- Een nulmeting aan het element. Dit is een objectieve meting volgens NEN 2767 (bepaling technische kwaliteit)

- Het implementeren van een lange termijn visie en strategisch voorraadbeheer bij de meerjaren-onderhoudsplanning

- Het opstellen van een meerjaren- onderhoudsplanning


De conditiemeting kan separaat per element worden uitgevoerd. De volgende installatiedelen en bouwdelen komen in aanmerking: 

Installatiedelen:
- Elektrische installaties
- Collectieve- en individuele ketels
- Circulatiepompen en pompinstallaties
- Installaties voor ventilatie- en luchtbehandeling
- Lift- en gevelinstallatie (´s)
- Roltrappen en rolpaden

 
Bouwdelen:
- Cascoconstructie en fundering
- Vloeren, trappen en hellingen
- Daken constructief en vulling
- Terrein, opstallen en erfscheidingen
- Verharding

Contactformulier

Na lezing van alle informatie op deze site kunnen we ons goed voorstellen dat u persoonlijk contact of nadere informatie wilt. U kunt ons e-mailen waarna we dan snel contact met u zullen opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook gewoon bellen.