Onze DienstenProjectbegeleiding

Modulair stappenplan biedt verschillende keuzemogelijkheden
De meerwaarde van onze begeleiding bestaat er met name uit dat de keuze van materialen en uitvoeringsvormen voldoen aan het type gebruik, de omgeving, de gebruiksintensiteit en uw exploitatieverwachting van de installatie of het complex.
Onze begeleiding is modulair opgebouwd waardoor u zelf kunt kiezen welke

begeleiding u nodig acht. Bij renovatie en nieuwbouw wordt altijd een meerjaren- en onderhoudsbegroting gevraagd van alle te verwachten kosten in een periode van 20 jaar na oplevering. Deze exploitatiekosten zijn maatgevend voor de adviesbeoordeling.

Bij projectbegeleiding werken we als volgt: 

- Het ter plaatse gezamenlijk bepalen van het programma van eisen
- Het opstellen van een functionele werkomschrijving (eventueel samenvoegen met uw bestek)
- Het aanvragen van de prijzen voor de werkzaamheden
- Het beoordelen van de offerten en beschrijven van een gunningadvies
- Het voeren van de directie, waaronder een 1ste afstemmingsgesprek en bouwbezoek
- Het namens de opdrachtgever opleveren van het werk het zorgdragen voor het verhelpen van oplever-en keuringspunten

Contactformulier

Na lezing van alle informatie op deze site kunnen we ons goed voorstellen dat u persoonlijk contact of nadere informatie wilt. U kunt ons e-mailen waarna we dan snel contact met u zullen opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook gewoon bellen.