Onze DienstenContractondersteuning

Zit u nog wel in de drivers-seat?
Servicecontracten van onderhoudsbedrijven zijn niet altijd in het voordeel van de eigenaar. Bij schilderwerk, liftinstallaties of collectieve verwarmingsinstallaties is vaak sprake van eenzijdig opgestelde contracten waarbij er geen evenwichtige verdeling is van risico's en verantwoordelijkheden tussen u en het onderhoudsbedrijf. Servicecontracten leiden meestal niet tot een bevredigende prestatie die in verhouding staat tot de kosten die ermee gemoeid zijn.

Voorbeeld 1
Er zijn contracten (all-in contract) waar u bij het onderhoudsbedrijf geld reserveert voor eventuele risico's. Als eigenaar heeft u over deze reservering geen zeggenschap. De reservering wordt door onderhoudsbedrijven vaak niet gebruikt. Ze zijn niet verplicht om preventief onderdelen te onderhouden, vervangen storingen te voorkomen of om het verouderingsproces tegen te gaan.

Voorbeeld 2
U kunt tegenwoordig contracten omzetten naar een andere vorm om zelf sturing te geven aan het onderhoudsproces. Vastgelegd wordt aan welke verplichtingen het onderhoudsbedrijf moet voldoen. Contracten opzeggen is niet altijd verstandig. Indien u de overeenkomst beëindigd, vervalt het recht om aanspraak te maken op gereserveerde bedragen. Besluit u uw contract om te zetten, dan is het verstandig eerst in contact te treden met het onderhoudsbedrijf. Zij zijn meestal welwillend om investeringen die leiden tot betere prestaties geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te namen. De meerwaarde van GPN Adviesgroep bij het beoordelen van onderhoudscontracten is:
 
- De inbreng van actuele kennis en ervaring bij het omzetten en aanbesteden van liftonderhoud
- De inbreng van kennis op technisch en strategisch vlak
- Het implementeren van prestatiecontract
- Het opstellen van een raamovereenkomst
- Het opstellen van fullservice contracten

Contactformulier

Na lezing van alle informatie op deze site kunnen we ons goed voorstellen dat u persoonlijk contact of nadere informatie wilt. U kunt ons e-mailen waarna we dan snel contact met u zullen opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook gewoon bellen.