Onze DienstenBeheer

Uw gebouwenbeheer organiseren volgens NEN 2767
Voor u als eigenaar is het van belang dat u het beheer van uw gebouwenonderhoud absoluut onder controle heeft. GPN Adviesgroep beheert uw gebouw afgestemd op uw onderhoudsbeleid en beschikbare budget. Ons dienstenpakket is modulair opgebouwd. Jaarlijks doorlopen we de volgende cyclus. 

- Het uitvoeren van een conditiemeting volgens NEN 2767 voor het bepalen van de technische kwaliteit. 

- Het verrichten van een visuele inspectie waarbij we de uitgevoerde werkzaamheden beoordelen en de verantwoordelijkheden voor eigenaren vastleggen. 

- Het verwerken van technische en bouwkundige keuringspunten en deze opnemen in een meerjaren-onderhoudsbegroting.

- Het opstellen van een activiteitenplan voor kleine reparaties, modernisering of vervanging. Dit wordt jaarlijks aanbesteed.

- Het vertalen van wet-en regelgeving vastgelegd in beleid en noodzakelijke en wenselijke investeringen.

- Het beoordelen van facturen van uw onderhoudsbedrijven op correcte verrekening van uren en materialen en nagaan of deze overeenstemmen met de geleverde prestatie en de noodzaak ervan.

- Het voeren van besprekingen met uw onderhoudsbedrijven over: facturatie, lopende projecten, storingsanalyse en verbeterplan.

Contactformulier

Na lezing van alle informatie op deze site kunnen we ons goed voorstellen dat u persoonlijk contact of nadere informatie wilt. U kunt ons e-mailen waarna we dan snel contact met u zullen opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook gewoon bellen.