Onze VisieOnze Visie

GPN Adviesgroep werkt volgens geldende kwaliteitsnormen
GPN Adviesgroep werkt met een korte en lange termijn visie. Uw budget en de vier elementen betrouwbaarheid, exploitatie, investering en wetgeving zijn leidend om tot een gericht advies te komen. We werken samen en fungeren als intermediair tussen de opdrachtgever en het onderhoudsbedrijf of de installateur.

Kwaliteitsnormen
We kiezen ervoor om methodieken en werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren volgens geldende wetten, normen en veiligheidsvoorschriften, zoals:  

VCA. We voeren uitsluitend visuele inspecties uit. Onze inspecteurs en adviseurs zijn in het bezit van een VCA certificaat. 

NEN 2767 Conditiemetingen voeren we uit volgens de NEN 2767. Deze voornorm betreft een persoonsonafhankelijke registratie van technische kwaliteit van conditiemetingen van bouw- en installatiedelen.  

ISO-9001. We gebruiken dit managementsysteem om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen van onze klanten. 

Voor liftinstallaties geldt bovendien:
NEN- EN 13015: NEN EN 13015. Deze norm geeft regels inzake onderhoudsinstructies voor onderhoud aan liften en roltrappen die na maart 2002 gebouwd zijn. Deze regels zijn voor 80% van toepassing op het liftbedrijf en voor 20% van toepassing op u als eigenaar. Met onze visuele inspectie borgen we uw eigenaren verantwoordelijkheden voor al uw liftinstallaties.

Certificaten

Liftmonteurs Diploma


VCA


Inspectie Elektrische Installaties


RGD BOEI

Geregistreerd bij Sertum


Hobeon


post-hbo-opleiding Vastgoed

(BOEI methodiek)


Contactformulier

Na lezing van alle informatie op deze site kunnen we ons goed voorstellen dat u persoonlijk contact of nadere informatie wilt. U kunt ons e-mailen waarna we dan snel contact met u zullen opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook gewoon bellen.